Wilde Lijsterbes (Sorbus aucuparia) - etiennethomassen